Генеральний радіо-партнер

Стильное радио

Учасники програми
Учасниками на присудження звання Лауреата Програми «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ ОЛІМП» можуть бути організації, що здійснюють свою діяльність на території України.
Основними умовами участі організації-кандидата в Програмі є: помітне або лідируюче становище в конкретному секторі галузі виробництва товарів продовольчої групи; високі фінансово-економічні показники, у тому числі їх позитивна динаміка; значні обсяги виробництва; висока якість продукції, що випускається; гарна ділова репутація та високий професійний авторитет.
Підставою для участі в Програмі є заявка учасника (юридичної особи), яку він подає за затвердженою формою (у вигляді анкети, що містить необхідний перелік питань). Учасник Програми після заповнення анкети передає вищевказані документи до Секретаріату Програми та отримує повідомлення про зарахування до бази даних Програми «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ ОЛІМП» для подальшого проведення відбору.

Критерії відбору учасників програми
Відбір учасників програми – кандидатів на присудження звання лауреата – проводиться аналітичним підрозділом Секретаріату українських премій на основі фінансового аналізу матеріалів, наданих підприємствами, що працюють у продовольчий галузі. Додатково проводиться аналіз рейтингів і моніторинг продовольчого ринку та його спеціалізованих сегментів, дані яких ураховуються при складанні звіту по кожному учаснику програми.
При проведенні аналізу діяльності учасника програми враховуються:
- • кількісні показники діяльності (обсяг реалізації, прибуток);
- • динаміка розвитку компанії, що працює на продовольчому ринку;
- • позиціювання її в спеціалізованих сегментах продовольчого ринку (частка ринку);
- • дані маркетингового дослідження ринку;
- • інноваційна діяльність компанії;
- • кадровий потенціал компанії.
Крмі того, при відборі і оцінці претендентів на звання Лауреата Премії «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ ОЛІМП» враховуються також відповідність форм і напрямків їхньої діяльності етиці ведення бізнесу.
Після отримання позитивного висновку Експертної Ради Секретаріат Програми оголошує попередні результати відбору Лауреатів Премії у загальноукраїнських ЗМІ (PR-кампанія Лауреата Премії).
Загальний перелік Лауреатів за номінаціями Програми «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ ОЛІМП» оголошується на урочистій Церемонії.

РR-кампанія Лауреата Премії
З метою висвітлення результатів проведення Програми «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ ОЛІМП» після отримання позитивного висновку Експертної Ради Секретаріатом Програми організовується і проводиться PR-кампанія Лауреата Премії.
Після проведення урочистої церемонії нагородження Лауреатів та вручення Премії оголошується загальний підсумок Програми та представлення всіх Лауреатів Премії в загальноукраїнських ЗМІ та в каталозі Програми.
Аспекти PR-кампанії Лауреата, її бюджет і цільова спрямованість визначаються самостійно Секретаріатом Програми і коригуються виходячи з конкретних фінансових коштів, отриманих у розпорядження Секретаріату.
Проведення РR-кампанії Лауреата Премії є невід’ємною частиною Програми «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ ОЛІМП».


     
©    "Експертно-інформаційна служба"
2006-2018
телефон: +38 044 3603082


ПАБЛІСІТІ


ПРО ПРОГРАМУ


ЛАУРЕАТИ


КОНТАКТИ